Myšlenky dne

24. 1. 2020

„Dobrá mysl vidí příležitost k úspěchu v každém neúspěchu."

23. 1. 2020

„Úspěchu dosáhneme tehdy, jestliže se budeme chovat tak, jako by bylo selhání nemožné."

22. 1. 2020

„Každý problém má svůj ztracený klíč. Umění je ho co nejdříve najít."

21. 1. 2020

„Lidé málokdy uspějí, pokud nenachází zálibu v tom, co dělají."

20. 1. 2020

„Disciplína je mostem mezi cílem a úspěchem."

17. 1. 2020

„Každý den udělejte něco, co vás k vašim snům přivede o trochu blíže."

16. 1. 2020

„Pokud je tvrdá práce vaší zbraní, úspěch bude vaším otrokem."

15. 1. 2020

,,Při cestě k úspěchu se neohlížejte zpět. Ale nezapomeňte se ohlédnout zpět, když toho úspěchu dosáhnete."

14. 1. 2020

„Nežádejte Boha, aby vám usnadnil život, požádejte ho, aby z vás udělal silnější osobnost."

13. 1. 2020

„Nejmoudřejší a nejušlechtilejší učitel je příroda sama."

LIKO-SArt Of SpaceCZGBCAMSP