Myšlenky dne

19. 1. 2021

„Když je ‚Já‘ nahrazeno ‚My‘, dokonce i z nemoci se stává wellness."

18. 1. 2021

„Přikládejtete důležitost každému v životě. Ti, kteří jsou dobří, budou stát při nás a ti, kteří jsou špatní, nám dají lekci."

15. 1. 2021

„Klid mysli je krásný dárek. Můžeme si ho dát sami."

14. 1. 2021

„Každý den je dobrý den. Vždy je co se učit, o co pečovat a co oslavovat."

13. 1. 2021

„Malý pokrok každý den vede k velkým výsledkům."

12. 1. 2021

„Každé období má krásný důvod, každý problém má smysluplné poselství, vše co potřebujeme je nová vize."

11. 1. 2021

„Naše mysl je mocná věc. Pokud ji zahrneme pozitivními myšlenkami, náš život se začne měnit."

8. 1. 2021

„Každý den nemusí být dobrý, ale na každém je něco dobrého."

7. 1. 2021

„Největším zdrojem motivace jsou Vaše vlastní myšlenky, tak přemýšlejte ve velkém a motivujte se k výhře."

6. 1. 2021

„Úsměv – díky němu budete lépe vypadat.

Láska – ta Vám pomůže si více užívat života.

Modlete se -to Vás udělá silnými."

LIKO-SCzech Best Managed Companies 2020Rodinný podnikCZGBCAMSPISO 14001ISO 9001