Myšlenky dne

6. 9. 2019

„Každý problém má svůj ztracený klíč. Umění je ho co nejdříve najít.“

5. 9. 2019

„Nedosáhneme toho, po čem toužíme, ale toho, na čem pracujeme.“

4. 9. 2019

„Život je jako skleněný hranol. To, co vidíte, závisí na tom, jak jím otočíte.“

3. 9. 2019

,,Pesimista vidí potíže při každé příležitosti. Optimista vidí příležitost v každé obtížnosti,,

2. 9. 2019

„Musím věřit, že pokud jsou věci špatné, mohu je změnit.“

30. 8. 2019

„Nedovolte, aby to co nemůžeme udělat zasahovalo do toho, co dělat můžeme.“

29. 8. 2019

„Dobré věci přicházejí k těm, kteří věří, lepší věci přicházejí k těm, kteří jsou trpěliví a nejlepší věci přicházejí k těm, kteří se nevzdávají.“

28. 8. 2019

„Se silnou vůlí, pevně daným cílem a nezlomným přesvědčením můžeme dosáhnout téměř čehokoliv. A v tom spočívá rozdíl

mezi úspěšnými lidmi a ostatními.“

27. 8. 2019

„Sladká slova nejsou vždy pravdivá. Pravdivá slova nejsou vždy sladká. Ale bez ohledu na to, co slova mohou říct, činy vždy řeknou pravdu.“

26. 8. 2019

„Nečtěte pouze příběhy o úspěchu, dostanete pouze zprávu. Přečtěte si příběhy o selhání, dostanete několik nápadů, jak dosáhnout úspěchu.“

LIKO-SZasedacka rokuCZGBCAMSP