Myšlenky dne

4. 9. 2020

„Budoucnost začíná dnes, ne zítra."

3. 9. 2020

„Život je jako skleněný hranol. To, co vidíte, závisí na tom, jak jím otočíte."

2. 9. 2020

„Nejlepší způsob, jak předpovědět svou budoucnost, je vytvořit ji."

1. 9. 2020

„Jen proto, že je má cesta jiná, neznamená, že jsem ztracený."

31. 8. 2020

„Vytrvalost je to, co dělá nemožné možným, možné pravděpodobným a pravděpodobné jistým."

28. 8. 2020

„Nemůžeme řídit vítr. Ale můžeme přizpůsobit plachty."

27. 8. 2020

„To, jak někteří lidé přistupují k určitým věcem, je přímým výsledkem toho ,jak o nich i přemýšlejí."

26. 8. 2020

„Jediným zdrojem znalostí je zkušenost."

25. 8. 2020

 „Vždy jděte za svou vášní. Nikdy se neptejte sami sebe, jestli je to reálné a nebo ne."

24. 8. 2020

„Dvě věci poukazují na slabost…první - mlčíme, když máme mluvit, druhá – mluvíme, když máme mlčet."

LIKO-SCzech Best Managed Companies 2020Rodinný podnikCZGBCAMSP