Měňte s námi budoucnost měst už dnes

Měňte s námi budoucnost měst už dnes Výstupy regionálních klimatických modelů na území ČR pro období let 2015 až 2060, který vypracovala Katedra fyziky atmosféry MFF UK, je alarmující! Cílem podpory grantu EEA, který jsme obdrželi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska, je zvýšení vědomostní úrovně pro lepší schopnost adaptace a vypracování Národní strategie pro změnu klimatu se zaměřením na: • energetickou náročnost • přehřívání a chlazení budov • koncentrace CO2 a větrání budov • vegetační plochy • hospodaření s vodou Jedná o všechny aspekty, které jsou základem fungování naší stavby LIKO-Noe. To je také jasný směr, kterým se ubírají aktivity naší divize Energy. Voda a zeleň jsou jediným možným řešením pro budoucnost stavebního průmyslu, jakožto i jedinou nadějí na zachování klimatu v našich zeměpisných šířkách. Několik faktů potvrzujících toto tvrzení: • Průměrné teploty se zvýší až o 2,5°C (hlavně v chladnějších částech roku), • nárůst počtu tropických dnů (až 30 dnů v roce s teplotou nad 30°C), • vznik tepelných ostrovů města (centrální část města bude výrazně teplejší než okolní venkovní krajina). Další zajímavá alarmující fakta: • 3/4 Evropanů žijí ve městech, v ČR asi 70%, • v roce 2050 bude celosvětově ve městech žít asi 6,4 mld. lidí, • až 90% času trávíme v budovách, • za 15 let přibude 60% zastavěné plochy. Hlavní problémy měst jsou: • povodně • vlny veder • prudké bouřky • problémy s vodou Co pro to udělat? • stavět úsporné budovy (bez klimatizace, kde je to možné), • provozovat šetrnou dopravu, • rozšiřovat zeleň v sídlech (ideál dle NASA: 35% zastavěné plochy / 65% zeleň), • chytře využívat srážkové vody. Alarmujícím faktorem je, že jenom nepatrná část budov (do 1%) je připravena na tuto změnu. Připravit se na změnu už teď, znamená šetřit nejen své náklady, ale přírodu kolem sebe, kterou pak zanecháme svým dětem. Přidejte se k nám a měňte budoucnost už dnes! Marian Streda technický ředitel divize ENERGY
LIKO-SZasedacka rokuCZGBCAMSP