Zelené stavění jako nástroj hospodaření s vodou

Zelené stavění jako nástroj hospodaření s vodou

oda je pro nás životní nutností. Sucho a úbytek vody přitom Českou republiku dlouhodobě trápí. Současná extrémní sucha a nízká srážková činnost nás nutí zamýšlet se, jak co nejefektivněji nakládat s vodou, aby jí byl dostatek pro všechny naše potřeby. Na významu tedy nabývá efektivní využívání odpadních a dešťových vod, jejich recyklace, zadržování a podpora přirozeného zasakování zejména v zastavěných oblastech.

Touto problematikou se zabývala celostátní konference Management vody ve městech, která se konala minulý týden v Praze. Projektový manažer z naší divize Energy Rostislav Dvořák představil účastníkům konference jako možnosti retence vody v urbanizované krajině zelené střechyzelené fasády i projekt první zelené výrobní haly na světě LIKO-Vo, který právě realizujeme.

LIKO-SZasedacka rokuCZGBCAMSP