Zelená revoluce musí přijít!

Zelená revoluce musí přijít!

Podívejte se na zajímavý a velmi aktuální rozhovor předsedy představenstva naší společnosti Libora Musila pro Byznys tip Frekvence 1 o podstatě a významu Živých staveb, které jsou ve větším měřítku schopné zabránit nepříznivým dopadům globálního oteplování.

Více se dočtete právě zde!

Současné budovy působí jako tepelné radiátory, ohřívají své okolí a způsobují vysychání krajiny. K odvrácení tohoto nepříznivého vlivu je nutná skutečná zelená revoluce ve stavebnictví. Máme-li jako lidstvo přežít, musíme ihned začít stavět domy jako stromy! Ozelenit se přitom dají i stávající budovy.


Naše firma věnovala velké úsilí vývoji systémů zeleného stavění, jejichž benefitem je ochlazení bytových a průmyslových aglomerací a zadržování vody v krajině. Jsme rádi, že se tato naše práce setkává s velkým ohlasem u odborníků i široké veřejnosti.

LIKO-SArt Of SpaceCZGBCAMSPCzech Best Managed Companies 2020