Navýšení produktivity v LIKO-S Industry!

Navýšení produktivity v LIKO-S Industry!

Naše kovovýroba se může pyšnit novým odjehlovacím strojem BSM 1100 od společnosti RWT!

Nový stroj byl v pátek 13. 12. dodán a umístěn v hale kovovýroby. Dnes byl nainstalován a uveden do provozu, probíhalo také proškolení obsluhy stroje. Do zkušebního provozu půjde ve třetím lednovém týdnu, po instalaci odsávacího zařízení.

V současné době jsou všechny výpalky v LIKO-S Industry odjehlovány ručně, přínosem nového odjehlovacího stroje bude výrazné navýšení produktivity u operace odjehlování, zkrácení průběžné doby výroby a také zvýšení kvality vyrobených výpalků.

VÍCE O LIKO-S INDUSTRY ZDE!

RWT BSM 1100

Stroj je určen pro odstranění oxidační vrstvy na výpalcích, řezaných laserem. Má čtyři pracovní jednotky. Brousící jednotka s brusným pásem obrušuje otřepy, které vyčnívají nad povrch materiálu a odstraní okuje. Dvě diskové kartáčovací jednotky a brousící jednotka s brusným pásem pro zaoblení hran. Pracovní prostor stroje má šířku 1100 mm a rychlost podávacího pásu se pohybuje mezi 0,5 až 10 m/min.

LIKO-SCzech Best Managed Companies 2020Rodinný podnikCZGBCAMSP