Jak zvuk ovlivňuje zdraví našich dětí?

Jak zvuk ovlivňuje zdraví našich dětí?

Dlouhodobý pobyt v hlučném prostředí má velmi negativní vliv na naše zdraví i psychiku. Dokonce i tehdy, když nám v danou chvíli hluk nemusí připadat obtěžující a ani tak "hlučný". Pokud jsme takovému prostředí vystaveni každý den, několik hodin, prostě si zvykneme. Považujeme to za normální. To ale není dobře.

Z mnoha potíží způsobených hlukem můžeme jmenovat například:

  • Neschopnost koncentrace
  • Únava, stres
  • Psychické i fyzické vyčerpání
  • Bolesti hlavy
  • Přetrvávající psychosomatické problémy
  • Psychologické problémy

Mnozí dospělí si vůbec neuvědomují, že vyjmenované potíže mohou být a v praxi z velké části jsou zapříčiněny vysokou hladinou hluku. Prvním signálem, který by mohl značit potřebu nápravy, může být například zhoršená srozumitelnost. Všichni známe pocit, kdy musíme opakovat právě vyřčené ještě jednou a hlasitěji. Špatný akustický komfort poznáme i jednoduchým testem – stačí postavit skleničku na stůl nebo posunout židli po podlaze. Pokud se zdají vniklé zvuky rušivé či nepříjemné zesílené, máte problém. Co s tím?

Máte také problém s akustikou?
Pomůžeme Vám najít KLID.

Není potřeba si zoufat – víte jak vzniká hluk? Jde o opakované odrazy zvukových vln od stěn nebo stropu – zkrátka od každé tvrdé a hladké plochy. Součet všech těchto odrazů nazýváme dozvuk a v LIKO-Su dokážeme velmi efektivně měřit jeho délku. A právě délka dozvuku má přímou souvislost se vznikem hluku: čím delší dozvuk = tím větší hlukový potenciál místnosti. Délka dozvuku popisuje místnost z akustického hlediska velmi jednoznačně, a je tedy možné vyvodit čísla, která nám jasně definují, co je dobře a co je špatně. A právě takovými verdikty se zabývají normy ČSN ISO o prostorové akustice. Stanovují přísná pravidla pro různé typy prostor. Například pravidla pro divadla, posluchárny, kina a další.

Ta vůbec nejpřísnější pravidla se vztahují právě na prostory, kde tráví většinu času děti – tedy školní třídy a mateřské školky.

Ve Slavkově u Brna je jedna mateřská školka, kde si vedení problém s akustikou uvědomilo. Požádali nás tedy o vyhodnocení problému a návrh řešení. Již po příchodu do těchto prostor bylo jasné, že prostředí je nevyhovující – už při prvním rozhovoru bylo slyšet nepříjemnou odezvu místnosti. Při rychlém orientačním měření dozvuku byla jeho hodnota téměř dvojnásobná oproti hodnotě stanovené normou.

LIKO-S řeší podobné případy prakticky na denní bázi, vyvíjí měřící postupy a simulátory dozvuku, disponuje zázemím pro zpracování akustických materiálů a má bohaté zkušeností s instalací odhlučňovacích panelů. Nebylo tedy příliš těžké se problémem vypořádat. Jak jsme na to šli?

Ke zkrácení doby dozvuku v místnosti a tím také snížení hluku slouží takzvané akustické absorbéry, neboli česky – zvukové pohlcovače. Mělo by se na ně myslet již pří návrzích a stavbě budov. A pokud místnost již existuje a je používána, je možné jednoduše pověsit na stěny či pod strop akustické panely schopné absorpční funkce.

Mezi nejlepší, co do akustických vlastností, patří materiál SilentPET. Oproti standardním materiálům má celou řadu výhod. Je samonosný a nepotřebuje žádný další rám, neuvolňují se z něj žádné částice a je možné jej na stěnu jednoduše přilepit anebo zavěsit. Je také zdravotně nezávadný a hlavně – je vyroben z recyklovaných PET láhví.

Vzhledem k tomu, že zmíněné třídy mateřské školky jsou poměrně rozlehlé a také k tomu, že hodnotu délky dozvuku bylo nutné zkrátit opravdu razantně, dohodli jsme se po debatě s vedením na řešení zvaném "baffle", což jsou panely z materiálu SilentPET zavěšené pod stropem vertikálně jeden za druhým. Toto prostorové uspořádání dovolí využít akustický potenciál materiálu na maximum. Takto řešený strop navíc působí velmi designově.

Více o materiálu SilentPET ZDE.

Po instalaci jsme provedli řádné měření délky dozvuku. Nyní již hodnota odpovídá doporučením dle normy ČSN. A hodnoceno poslechem – dle předpokladu se dozvuk v místnosti okamžitě zkrátil. Od té doby je ve třídách větší klid a všemu je také lépe rozumět. A nejen to, rozdíl je velmi výrazný také během osobního rozhovoru a dokonce také, když je člověk v místnosti sám: veškeré drobné ruchy se rázem stávají přirozenou součástí klidného zvukového pozadí.


LIKO-SCzech Best Managed Companies 2020Rodinný podnikCZGBCAMSPISO 14001ISO 9001