Další opratření proti COVID-19!

Další opratření proti COVID-19!

Vážně Coronavirus v LIKO-Su nechceme! Přečtěte si naše opatření, která jsme zavedli jako jedni z prvních společností v republice. Prevence je pro nás na prvním místě, stejně jako zdraví našich zaměstnanců a jejich rodin.

Soupis základních firemní opatření ve firmě LIKO-S zavedených od 6.3.2020

Od tohoto dne je ustanoven specialista -Epidemic manažer – EM (popis pracovní činnosti), zabývá se výhradně kontrolou, navrhováním opatření a realizací všech nařízení, které vyplývají z dokumentů vedení firmy či orgánů státní správy.

1. Omezení vstupu cizích osob do firmy

 • Zákaz návštěv ve firmě. Vše vyřizovat elektronicky (telekonference, e-mail, telefon…). Výjimku povoluje pověřený člen představenstva a eviduje Epidemic manažer (EM) a recepce.
 • Pro mimořádné návštěvy je vyhrazena jedna zasedací místnost hned u vchodu se speciálním desinfekčním režimem. Každý při návštěvě cizího člověka roušku, desinfekce rukou. Roušku i návštěvník.
 • Po každé návštěvě místnost desinfikovat.
 • O návštěvách vést přesný přehled.
 • Každý návštěvník před návštěvou pošle elektronicky naše prohlášení o pobytu v rizikových oblastech, povinné karanténě, zdravotních obtížích.
 • Naši projekt manažeři se mohou stýkat s klienty jenom ve výjimečných případech a vždy s rouškou.
 • Zákaz osobního kontaktu našich obchodníků s klienty. Vše domlouvat vzdáleně. Platí, že opatření proti epidemii mají přednost před obratem společnosti.

2. Snížení počtu pracovníků v areálu

 • Všichni technici, kteří nejsou vázáni na výrobu, přechází na Home Office.
 • Pravidla pro Home Office – zvláštní dokument.
 • Projekt manažeři a obchodní manažeři – Home Office.
 • Pro konzultační schůzky vyhrazena jedna zasedačka u vchodu s mimořádným desinfekčním režimem.
 • Všem na Home Office je zakázán vstup do areálu, kromě vyhrazené místnosti.
 • Návštěvu konzultační místnosti je třeba dopředu hlásit členům představenstva a EM. Bez schválení není možné ani do této místnosti vstoupit.
 • Účetní – práce z domu, Home Office.
 • IT – zajistit pro všechny na Home Office vybavení a připojení. Kontrola kvality. Školení, vzdělávání našich lidí.
 • Výjimky navrhuje ředitel, schvaluje představenstvo, eviduje EM.
 • Zákaz kouření v celém areálu.

3. Zabránit míchání a styk lidí v areálu

 • Výrobní provozy rozdělit do sekcí a označit sekce viditelně. Pracovníci v sekcích označeni každý jinou barevnou páskou na rukávu.
 • Každá výrobní sekce má určeno, kam v areálu může chodit. Do jiných částí areálu je vstup zakázán.
 • Pracovní skupiny v jednotlivých sekcích musí do práce chodit každá v jiný stanovený čas – nepotkávat jiné lidi v jídelně, při vstupu do areálu, v šatně, při odchodu. Dodržování pracovní doby je nezbytné.
 • Organizace přestávek tak, aby se nepotkaly pracovní skupiny.
 • Pohyb v areálu je omezen i pro THP a manažment.
 • Zákaz společných porad. Vše řešit elektronicky a individuálně.
 • Speciální pomoc a podpora montérům v terénu. Zákaz jejich vstupu do areálu s výjimkou určeného prostoru.
 • V případě dobrého počasí přemístit společné setkání do prostor venkovních určených pro práci.
 • Venkovní prostory na terasách vybavit desinfekcí a pro pracovní činnost.

4. Omezit provoz kantýny, společných kuchyněk, jídelních koutů

 • Nejlepší stravování je stravování z jídla dobře upraveného a doneseného z domova.
 • Kantýna přechod na balené porce jídla. Zákaz výdeje jídla z várnic na talíře.
 • Každý pracovník má svůj vlastní příbor a jídelní nádobí. Určená místa pro umývání. Dokonalé umytí až doma.
 • Žádné soukromé nádobí, hrnky, ve společných skříňkách a prostorech. Vše uložené u pracovníka v jeho stole či skříňce.
 • Příbory v kantýně – balené po jednom kusu v ubrousku. Postupně doplňovat.
 • Žádná volná dochucovadla k dispozici.
 • Veškerá výzdoba a doplňky zrušeny z důvodu dokonalého čištění provozu.
 • Ve výrobních zónách vybudovány nové jídelní kouty s možností ohřátí donešeného jídla a možností umytí nádobí. V každém koutě lednice pro uložení donešeného jídla.
 • Uložení jídla v lednici pouze ve vlastních hermeticky uzavřených a jménem označených boxech. Lednice každý den desinfikovány. Zbytky jídel odstraněny.
 • V jídelních koutech kontejnery na zbytky jídla a komunální odpad.
 • Na dílnách nainstalovány výdejní automaty na občerstvení (sladkosti, potravinové doplňky, bagety). Platby pouze kartou.
 • Každé použití společného předmětu – držadla konvice, trouba, lednice … po sobě otřít desinfekčním ubrouskem. 
 • Po každém použití jídelního koutu skupinou je nutná 10 minutová desinfekce úklidovou firmou.
 • Prostředky na mytí a desinfekci rukou k dispozici před vstupem do jídelního koutu.
 • Mytí a rukou a desinfekce před jídlem je povinná.
 • Prodlužuje se placená doba na oběd o 10 minut.

5. Mimořádná hygienická opatření

 • Ustanovení funkce Epidemic manažer. Popis pracovní činnosti. Striktní kontrola speciálního režimu ve firmě.
 • Zvýšení závazku úklidové firmy o 100%. Prodloužení doby pobytu na 2 násobný čas a specifikace nových činností.
 • Odstranění všech tiskovin, vizitek a organizerů ze stolu z důvodu provádění dokonalého úklidu.
 • Přechod na bezpapírovou digitální kancelář. Žádné kolování dokumentů ke schvalování. Směrnice k tomu - manažeři.
 • Na smlouvách jenom jeden podpis oprávněné osoby, žádné parafování. Schválení smluv, dokladů a dokumentů digitálně.
 • Každý vstupující do areálu (zaměstnanec, návštěva, musí mít u EM uložené prohlášení o pobytu a zdravotním stavu)
 • Každý vstupující má měřenou teplotu.
 • Každý vstupující si desinfikuje ruce podle návodu.
 • Všechny toalety jsou vybavené návody na mytí rukou a desinfekcí. Povinnost používat.
 • Odstranění všech předmětů z toalet, společných prostor, chodeb tak, aby mohla být denně prováděna desinfekce celých ploch.
 • Generální úklid všech výrobních prostor ihned. Úklid provádět na denní bázi na konci směny. Označení všech prostor zodpovědnými pracovníky za daný prostor. Kontrola úklidu na denní bázi.
 • Úklidová firma nesmí působit jako přenašeč nákazy mezi jednotlivými sekcemi areálu – rozdělení úklidu areálu mezi lidi a nemíchat je.
 • Po celou pracovní dobu v areálu pracuje podle daného postupu úklizecí tým, který neustále udržuje desinfikované hlavní koridory, společně prostory, toalety. Desinfikuje kliky.
 • Nahrazení mechanických dveří u hlavních vstupů elektrickými na senzor.
 • Každý zaměstnanec je vybaven desinfekčním a ochranným balíčkem. Specifikace a doplňování podle jednotlivých pozic.
 • Všichni mají povinnost si čistit své pracovní nástroje a nářadí (platí i pro počítače, tiskárny…). Denně po skončení práce, ale i v průběhu.
 • Všechna pracoviště vybavit hygienickými ubrousky, desinfekci. Doplňování.
 • Nepoužívat na toaletách elektrické vysoušeče rukou. Nahradit papírovými ručníky na jedno použití.
 • Vyčistit vzduchotechniku odbornou firmou v celém areálu.
 • Desinfekce firemních vozidel dle stanoveného režimu. Zajišťuje údržba. Nákup čističe s ozonem.
 • Čističky vzduchu do určených prostor, zasedaček.

6. Zdravotní reporting zaměstnanců

 • V případě změny zdravotních poměrů u zaměstnance (zdravotní potíže, podezření z nákazy u zaměstance nebo kohokoliv z okolí, návštěva společné akce, kde hrozí přenos nákazy…) je třeba zůstat doma, kontaktovat nadřízeného a další pracovní postup s ním konzultovat. Toto platí i pro lidi na Home Office.
 • EM zpracuje každý den report pro vedení firmy o vývoji u našich lidí a nejbližších subdodavatelů.
 • Na všechna pracoviště je zaveden informační panel (obrazovka), kde jsou pracovníci aktuálně informováni o novinkách a plánech.
 • Každý zaměstnanec je zapojen do informačního sms systému, aby mohl dostat urgentní zprávy a doporučení.
 • Každý zaměstnanec ví, kam má volat v případě zdravotních komplikací a jak má postupovat. Každý dostal brožuru o koronaviru.
 • Každý zaměstnanec ví, kde se může ve firmě zeptat a konzultovat svoje potíže, návrhy, nedorozumnění.
 • V celém areálu odstranit zbytečné staré pokyny a nahradit je novými. Pokyny okolo C-19 musí mít stejnou grafiku.

7. Obecné

 • Porušení jakékoliv zásady je bráno jako hrubé porušení pracovní kázně se všemi důsledky.
 • Nezavádění neprodleně všech opatření zodpovědnými manažery a nedostatečná kontrola těchto opatření je také hrubé porušení pracovní kázně.
 • Manažeři mají za úkol stále sledovat vývoj situace a podle toho provádět opatření, podávat hlášení.
 • Pro všechny zaměstnance platí, že ochrana zdraví je jeho vlastní starostí a z toho vyplývá i povinnost hlásit porušování těchto opatření a navrhovat jejich vylepšování.
 • Každý pracovník má nárok na příspěvek na potravinové zdravotní doplňky ve výši 200,-Kč měsíčně.
 • Platí, že lépe hygienická opatření přehánět než jakkoliv podceňovat. Nechránit zdraví jenom svoje, ale i zdraví lidí okolo sebe.
 • Situaci zvládneme jenom ve společné spolupráci, úctě jednoho k druhému a ne v izolaci.
 • Myslet, myslet, myslet!

 

 

LIKO-SArt Of SpaceCZGBCAMSPCzech Best Managed Companies 2020