Coronavirus u nás nechceme

Coronavirus u nás nechceme

Prevence je v LIKO-Su na prvním místě!

Je důležité, abychom v této době nepanikařili, ale zároveň nechceme nic podcenit. Na naší firmě a Likosácích nám velmi záleží. Příjmáme různá preventivní opatření, aby se nám Coronavirus vyhnul stejně jako Trump Brnu.

Zároveň nechceme šířit paniku a všechny prosíme, aby důvěřovali jen kvalitním zdrojům informací o Coronaviru.

SOUPIS OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ KE COVID-19

Buďte zdrávi!

Přečtěte si pravidla, kterými se teď u nás v LIKO-Su řídíme. Může to pro Vás být inspirací:

DALŠÍ OPATŘENÍ

  • S účinností od pondělí 16.3.2020 bude měřena teplota všem osobám v budovách společností Liko-s a.s. a Liko-s Industry.
  • Cizí osoby vstupující do objektu společností budou požádány o dezinfikování rukou, bude jim změřena teplota a budou vybaveni ochrannou rouškou. Mimo osob, které se budou pohybovat pouze ve venkovních prostorách.
  • Osoby přecházející mezi objekty v areálu společnosti, musí být vybaveny rouškou.
  • Veškerá obchodní jednání budou vedena pouze pomocí vzdáleného přístupu, typu Skype atd. OM nebudou zákazníky objíždět osobně.
  • OM jsou povinni neprodleně informovat zákazníky v případě, že hrozí nedodržení termínu našich zakázek
  • Na DPP budou moci pracovat ve výrobách pouze prověřené osoby s doporučením našich zaměstnanců. Tyto osoby podepíší Čestné prohlášení, že v uplynulých 2 týdnech nenavštívili zasažené oblasti a že se nesetkaly s osobami, u kterých je podezření na nákazu COVID-19 nebo jsou v karanténě.
  • Zaměstnanci jsou povinni informovat zaměstnavatele, pokud mají podezření na nákazu osob ze svého blízkého okolí. V tomto případě zaměstnanec nesmí přijít do zaměstnání ani se stýkat s ostatními kolegy.
  • Zaměstnanci na HO ani ostatní nesmí využívat sdílených kanceláří mimo prostory firmy
LIKO-SCzech Best Managed Companies 2020Rodinný podnikCZGBCAMSPISO 14001ISO 9001