Architekt v měnícím se klimatu

Architekt v měnícím se klimatu

Portál ASB přinesl velmi zajímavý článek o významné úloze architektury ve zpomalení a přizpůsobení se současným i budoucím klimatickým změnám. Zabývá se také šetrným hospodařením s vodou. Oba tyto palčivé problémy řeší i naše zelené stavby, které jsou v článku zmíněny.
Zdroj: Portál ASB, září 2019, rubrika Fokus, autor Petr Štefek

Přečtěte si článek Architekt v měnícím se klimatu

LIKO-SCzech Best Managed Companies 2020Rodinný podnikCZGBCAMSPISO 14001ISO 9001