Kariéra

Věříme v individuality.
Být individuální znamená odlišovat se od ostatních. Ti úspěšní v byznysu nejsou ti, co se spokojili s průměrem.
Máme jiné standardy, jiné postupy, hledáme si vlastní cestu a vytváříme si vlastní know-how. To je naše přidaná hodnota.
Zážitek s firmou bude to, co si naši zákazníci zapamatují. Naše firemní kultura zůstavá lidem pod kůží celý život. To, co se někde dělalo deset let stejně, se dnes změní ze dne na den a my jsme ti, kteří vytváří příležitosti pro změny a určují trendy. Úkolem našich manažerů je přesvědčovat naše lidi, aby se chtěli odlišit, aby si vybrali složitější cestu před tou jednodušší.

Chceš se stát LIKO-SÁKEM, ale neobjevil jsi žádnou vhodnou pozici? OZVI SE NÁM

RODINNÉ PRINCIPY

Jsme rodinná firma. LIKO-S stavíme na rodinných základech a Baťových podnikatelských principech. Pro nás v LIKO-Su je rodina podstatou dobrého života a základem dobré firmy. To, jak se mezi sebou v rodině chováme, se propisuje do celého našeho firemního konání. Rodina nám pomáhá překonávat zlé časy a radovat se v těch dobrých. LIKO-S je útočištěm pro všechny členy naší široké LIKO-Sácké rodiny. To je možná jeden z důvodů, proč jsme přestáli všechny krize. Tím druhým je skutečnost, že v LIKO-Su bereme krizi jako příležitost změnit směr. V rodinné firmě, kde se všichni vzájemně ovlivňujeme, to platí dvojnásob.

PŘIPRAVENI
NA PROGRESIVNÍ GENERACI

Nová generace mladých lidí přináší do LIKO-Su moderní pohled na rozvoj firmy. Dnes je LIKO-S firmou srovnatelnou s jakoukoliv jinou v západní Evropě či Spojených státech. I proto hledáme inspiraci kdekoliv po světě. Pravidelně sledujeme všechny oborové trendy a navštěvujeme veletrhy takového formátu jako je CES v Las Vegas, což je největší světová konference o technologiích a inovacích, nebo mezinárodní HR konference, na kterých hledáme ty nejlepší možné způsoby, jak firmu dál rozvíjet. LIKO-S je připraven na další rodinnou generaci a také na další generaci kolegů.

  Firemní filozofie v sedmi bodech

Nejlepší je být nejlepší

Nejlepším se stane ten, kdo je netvrdší sám k sobě. Kdo se dokáže podívat dál než ostatní, kdo je o 5 minut dříve tam, kam ostatní dorazí o 5 minut později. VÍCE...

Věříme v nejvyšší kvalitu produktů a služeb

Kvalitu definujeme jako přínos (benefit) pro zákazníka. Kvalita je naší povinností, naším závazkem a základním denním pracovním pravidlem nás všech v LIKO-Su. VÍCE...

Věříme v inovaci a to i za cenu chyb

Kdo nevidí chyby, kdo se jich bojí a toleruje je, nemůže úspěšně inovovat. Na počátku každé inovace je chyba, bez chyby, jako výchozího bodu inovačního procesu, je míra inovace nezměřitelná. VÍCE...

Věříme v důležitost detailů

Pro toho, kdo usiluje o první místo v kvalitě, je detail absolutní veličinou. Rozdíl mezi ostatními a těmi nejlepšími je právě v detailu. VÍCE...

Věříme v růst a zisk s radostí

Náš růst nesmí nikdy ohrozit kteroukoliv výše zmíněnou zásadu. Každý z nás sám i všichni dohromady musíme umět dobře hospodařit. VÍCE...

Věříme v důležitost neformálnosti jako podpory komunikace

Klíčovými faktory jsou vstřícnost, soudržnost a kooperativnost. Bez těchto projevů nemohou existovat pozitivní a produktivní vztahy ve firmě, ani ve společnosti v jejímž rámci působí. VÍCE...

Věříme v individuality

Firma složená z individualit je firmou ostře diferencovanou ve všech svých aktivitách a projevech. Ani její pracovníky, ani její produkt, ani její pozici na trhu nelze přehlédnout. VÍCE...

Arch space LIKOnoe EquaBank Zámek Slavkov amsp czech green building council zasedack roku