Trade News: Rodinné stříbro se neprodává, pečuje se o ně

Trade News: Rodinné stříbro se neprodává, pečuje se o ně

V letošním prvním čísle časopisu Trade News byl uveřejněn rozhovor se zakladatelem a předsedou představenstava společnosti LIKO-S Liborem Musilem na téma rodinné firmy v České republice a jejich předávání další generaci. Rozhovor obsahuje řadu zajímavých informací, které se týkají rodinných firem i podnikatelského prostředí u nás. 

Rozhovor si můžete přečíst ZDE

Rodinný tým Musilových, který se společně podílí na řízení firmy, zprava: Libor Musil,
jeho manželka Jana, syn Jan, zeť Orraine Williams a dcera Hana Williams Musilová.
„Za to, že náš tým táhne za jeden provaz, vděčím především své ženě, která je mi po celou
dobu obrovskou oporou,“ říká Libor Musil.

LIKO-SZasedacka rokuCZGBCAMSP