Připravovaná živá hala LIKO-Vo sbírá první ocenění!

Připravovaná živá hala LIKO-Vo sbírá první ocenění!

Odborná porota národní soutěže CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOUCNOST vyhlásila vítěze v kategoriích PROJEKT a IDEA 2017. Hodnocení odráží míru jejich proveditelnosti, udržitelnosti, dosažených úspor a využití. V kategorii Hospodaření s vodou, která reaguje na současnou naléhavou problematiku počínajícího nedostatku vody, byla zvláštní cena poroty udělena projektu naší zelené haly LIKO-Vo, který unikátním způsobem reaguje na globální trendy související se změnou klimatu s konkrétním řešením v praxi: zadržování vody, udržení zdravého prostředí a klimatu, hospodaření s vodou díky zeleným střechám, zeleným stěnám a vertikálnímu kořenovému čištění odpadních vod. Požádal jsem Radima Ševčíka, výkonného ředitele Smart City Innovations Institutu, který je vyhlašovatelem soutěže, o odborné hodnocení projektu.

wp_1-1-1024x682.jpg Co porotu a osobně vás při bližším seznámení s tímto projektem nejvíce zaujalo?
Nutno říct, že odbornou porotu soutěže tvoří čtyři desítky expertů zastupujících široké spektrum znalostí a působení. Porotci tak zastupují z pozic univerzitních pedagogů oblast vzdělávání a výzkumu, představitelé dodavatelů zejména segment technologických inovací a zástupci státní a veřejné správy pohled územně správních celků.  Nominace a následné ocenění řešení projektu od společnosti LIKO-S potvrdilo vzácné spojení atributů všech těchto sfér. Projekt zelené haly totiž splnil náročná kritéria udržitelnosti a proveditelnosti napříč spektrem privátního sektoru i veřejného zájmu a současně napověděl cestu, kterou by se měl vydat veřejný prostor a stavebnictví obecně co nejdříve. Rozhodujícím faktorem pro udělení zvláštní ceny poroty bylo osobní seznámení porotců s projektem přímo na místě v areálu společnosti. Dle hodnocení na místě, formou prezentace i exkurze po firmě, je projekt realizovatelný, navazuje na již realizovaný projekt LIKO-Noe, který společnosti zajistil v minulosti množství cen a uznání. I rychlost, s jakou byla rozšířena původní výrobní hala dává naději, že i tento projekt bude realizovaný velmi rychle a kvalitně. Navíc, ve firmě jsou drobnosti, které ji pozitivně odlišují a dávají tušit, že s udržitelností to zde myslí vážně - úly, pěstování vlastní zeleniny, informace na WC o spotřebě vody.... Opravdu příjemné překvapení.

wp_3-1-1024x682.jpg V čem je projekt LIKO-Vo ojedinělý a v současném pohledu nadčasový projekt?
Silnou stránkou je nepochybně aspekt udržitelnosti projektu. Funkční i estetické řešení konceptu představuje nový typ pojetí výstavby nad rámec obvyklých "krabic". Jedinečnost řešení spatřujeme i v jeho  univerzálnosti a možnosti jeho přenesení do praxe dalších českých měst. Věříme, že by technologie použité v případě LIKO-Noe a nové zelené haly mohly sloužit jako vzor či laboratoř i pro veřejnou správu. Navíc se prý prostřednictvím projektu daří posouvat hranice toho, co je úředník stavebního úřadu ochoten "posvětit". Další jedinečností projektu je jeho vazba na úsporu energie. Řešení dále zaujalo významným  environmentálním dopadem. Může tak přispět ke změně ve výstavbě podobných objektů. Celková inovativnost projektu je vysoká. Z širokého spektra konceptu Smart City se v podstatě jedná o koncept smart building s vazbou na úsporu energií. Nad rámec technologického standardu jsme museli ocenit prvky cirkulární ekonomiky a inovativnost postupů nakládání s odpady. LIKO-S se tímto řešením v podstatě přihlásil ke globálním trendům, které získaly samostatná ocenění například i na loňském World Smart City Expo v Barceloně.

Udělení zvláštní ceny je pro tvůrce a realizátory projetu velkým oceněním. Daleko důležitější je ovšem jeho rozšíření do stavitelství jako podpora adaptace budov na změny klimatu. Má vyhlašovatel soutěže Smart City Innovations Institut ve spolupráci se státními orgány ambice se na tomto procesu podílet?
Náplní SCII je mimo jiné identifikace vhodných inovativních řešení dodavatelů v segmentu tzv. Chytrých měst a jejich transfer do konkrétní realizace ve veřejném sektoru. Jsme rádi, že jsme v i případě projektu zelené budovy LIKO-Vo napřímo propojili tvůrce a relevantní experty z veřejné a státní správy, kteří jsou skutečnými partnery pro vámi uvedený proces šíření tohoto konceptu. Do budoucna bychom rádi zapojili LIKO-S i do připravovaných  a konkrétních projektů šíření a podpory konceptu zelených budov. Velmi se na tuto spolupráci těšíme.

Děkuji vám za rozhovor a věřím, že se nám společně podaří koncept zeleného stavění prosazovat do konkrétních projektů...

Více o Živých stavbách a našich zelených fasádáchzelených střechách kořenových čistírnách najdete ZDE!

Jiří Stratil 

LIKO-SZasedacka rokuCZGBCAMSP