Přijďte se podívat na budoucnost průmyslových staveb

Přijďte se podívat na budoucnost průmyslových staveb

POZVÁNKA PRO VÁS - 13. dubna, 8.30 - areál firmy LIKO-S


Česko se mění v betonovou placku, ale my máme řešení LIKO-NOE
 

Odhadujeme, že v posledních 20 letech vyrostly v krajině České republiky výrobní a skladovací haly v celkové výměře 45 tis. hektarů půdorysné plochy. K tomu je třeba připočíst téměř stejnou zpevněnou plochu jako manipulační a parkovací. To tedy znamená, že jsme zabrali dohromady 90 tis. hektarů většinou úrodné a absorpční půdy, kterou nahradily střechy, pod kterými se vytváří zisk. Pokud na tyto střechy naprší v průměru ročně 674 mm/m² srážek, potom se jedná o 607 milionů m³ dešťové vody za rok, která je při dešti svody a kanalizačními rourami okamžitě v několika minutách transportovaná do našich řek. Voda, která by normálně zůstala na místě, kam dopadla a tam vytvářela přirozené prostředí a život. 
Průmyslové haly a mnohé správní budovy z důvodu maximální úspory nákladů jsou postaveny jednoduchou technologií a chovají se v krajině jako odrazová zrcadla. Nejenže dramaticky zrychlují odtok vody z krajiny, ale zároveň odráží sluneční paprsky a působí jako spalující zrcadlo na vše živé okolo. A to i na lidi, kteří v těchto budovách pracují. 
Dalším rysem úsporně postavených průmyslových objektů je velmi nízká schopnost akumulace tepla. Tyto objekty nemají téměř žádnou přirozenou tepelnou stabilizaci. S ohledem na to, že otevřenými vraty v zimě rychle uniká teplo a v létě se dovnitř hrne horko, které hala a její okolí vyzařuje, je nutné vynaložit velké množství energie na vytápění a chlazení. Živá stavba®
vývojového centra firmy LIKO-S bude unikátní v tom: 

• jak na místě vrátit přírodě to, co jsme jí výstavbou vzali, 
• jak vytvořit průmyslový objekt s nulovými nároky na energie pro tepelnou stabilizaci,
• jak vrátit lidem v pracovní době přírodu na dosah.
 
Autoři projektu toho dosahují těmito řešeními:

• dokonalé zateplení objektu difúzně otevřenou izolací,
• zpracování odpadní vody z objektu hned na místě biologickou kořenovou čistírnou,
• zelené zatravněné fasády a fasáda s mokřadem, jsou vyživovány látkami z kořenové čistírny,
• fasáda zároveň odpadovou vodu z kořenovky dočisťuje,
• vyčištěná voda a dešťové vody jsou zadrženy ihned u budovy do retenční nádrže,
• tato nádrž spolu s živou fasádou vytváří celoročně v okolí haly příznivé mikroklima pro život rostlin, živočichů a lidí,
• přirozenou tepelnou stabilizaci objektu dělá kombinovaný efekt kořenové čistírny, zelených fasád, okolních stromů a rostlin,
retenčního biotopu a zemních kolektorů, které přivádí do objektu v zimě předehřátý
a v létě ze země vychlazený čerstvý vzduch, 
• příroda vstupuje do budovy zvolenými materiály interiéru, stromem a rostlinami v budově. 
 
Zde si již pěstujeme naší novou halu:
 
 
V prostředí tohoto objektu 21. století bude pracovat cca 10 vývojových pracovníků firmy LIKO-S na tom, aby za provozu nacházeli nová a vylepšovali
použitá řešení průmyslových a kancelářských objektů, které slouží k vytváření zisku, ale zároveň přírodě a lidem vrací zpět to, co ji vzaly. 

Je zde století, kdy změníme přístup k další výstavbě.
To je úkol pro tu část civilizace, které se díky vytvořenému blahobytu netýkají tyto oficiální údaje:
• 2,5 miliardy lidí na světě nemá toaletu,
• 800 milionů lidí nemá přístup k pitné vodě,
• 85% odpadních vod není nijak čištěno a upravováno,
• denně umře 4.000 dětí na infikovanou vodu (unsanitary water)! 

Je to naše povinnost. Živé stavby® to tak vidí.   

Libor Musil 

 

LIKO-SZasedacka rokuCZGBCAMSP