Návstěva italských studentů!

Návstěva italských studentů!

Na studenty z technického licea IIS Olivelli Putelli z Brescie jsme se velmi těšili a připravili jim zajímavý program. Úvodní seznámení s naší firmou, její historií i současností, studentům přednesl Jan Musil. Jako zástupce vedení společnosti a ředitel divize interiéry byl tou správnou osobou, která studenty zaujala prezentací o fungování v rodinných firmách.

Studenti v rámci prohlídky firmy navštívili výrobní prostory divizí interiéry a Support, měli možnost nahlédnout do prostor tryskacího boxu, svařovny a obrobny. V krásných kancelářských prostorách LIKO-Su viděli v praxi všechny technické novinky, které vyrábíme a dodáváme. Obdivné výkřiky dostala naše posilovna. Vrcholem programu, který jsme pro naši milou návštěvu připravili, byla prohlídka a prezentace LIKO-Noe. Jan Musil nejprve poutavě popsal průběh výstavby LIKO Noe, jeho přínos pro životní prostředí, ekologii a pro naše kolegy, kteří v něm pracují. Studenty nadchla prezentace multimediální stěny Smart-i-Wall, u které padlo nejvíce otázek. Technickou část stavby a technické zázemí prezentoval Marian Streda.

Velmi nás potěšilo, že studenti pochválili návštěvu naší firmy jako jednu z nejlepších, kterou kdy zažili. Obrovské díky posílají Janu Musilovi za profesionální prezentaci, všem zaměstnancům za skvělý servis, milé uvítání i pozornost  a přednesli nám své milé pozvání k návštěvě Brescie. Těšíme se a děkujeme za milou návštěvu… wp_dsc_0642-1024x683.jpg

LIKO-SZasedacka rokuCZGBCAMSP