Místnosti podle přání

Místnosti podle přání

VACUWALL je jediná stěna na světě, která dává obchodním, kulturním nebo bytovým prostorám ničím neomezenou variabilitu. Stěnu můžete postavit na místě, kde je momentálně potřeba - navíc lehce a rychle.
Podívejte se na její zajímavé využití v kulturním domě v Brně.

 

 

LIKO-SZasedacka rokuCZGBCAMSP