Máme certifikát pro zkoušení svarových spojů

Máme certifikát pro zkoušení svarových spojů

Vzhledem ke zvýšené poptávce našich zákazníků po kontrole svarových spojů kapilární (penetrační) zkouškou, rozšířila naše firma portfolio svých služeb o certifikaci pracovníka stupně 2 právě pro tuto metodu zkoušení. 
Nebudeme tedy nadále závislí na externích firmách a můžeme tyto zkoušky provádět přímo při výrobě, bez velkého zdržení nebo ovlivnění termínů.

Petr Hejdušek při kontrole kvality svařovaných dílů z nerezové oceli: 

LIKO-SZasedacka rokuCZGBCAMSP