Časopis Eurostav, Príklad hodný následovania 5/2015

Časopis Eurostav, Príklad hodný následovania 5/2015
LIKO-S